ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ.

 

9-1-2013

Στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου προχώρησε ο ΟΤΕ, τα οποία ολοκληρώθηκαν προχθές. Όπως δημοσιεύτηκε, αποχώρησαν, συνολικά, 1.516 εργαζόμενοι, οι οποίοι έκαναν χρήση των προγραμμάτων που είχαν ξεκινήσει τον Νοέμβριο.

Από τους αποχωρήσαντες, πάνω από 1.400 ήταν εργαζόμενοι που θεμελίωναν δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης το διάστημα 2013-2015. Οι εργαζόμενοι που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, είχαν ξεπεράσει τους 1.750, ωστόσο, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας.

Ο Οργανισμός έχει γνωστοποιήσει πως θα προχωρήσει στην πρόσληψη περίπου 500 εξειδικευμένων τεχνικών, για να στελεχώσει κυρίως τα τεχνικά του τμήματα αλλά και να καλύψει ενδεχόμενα κενά που δημιουργήθηκαν από την εθελουσία έξοδο προσωπικού.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω της θυγατρικής εταιρείας OTEplus και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ αφορούν θέσεις εργασίας σχεδόν σε όλη την επικράτεια.

Να σημειωθεί ότι ο αρχικός στόχος της διοίκησης του ΟΤΕ ήταν η μείωση του προσωπικού κατά 1.200 άτομα, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους 153 εκατ. ευρώ. Ο μέσος όρος αποζημίωσης για κάθε εργαζόμενο που έκανε χρήση του προγράμματος ήταν περίπου 127.000 ευρώ, ενώ δεν προκύπτει επιβάρυνση για τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, η εργοδοσία προβλέπει εξοικονόμηση 80 εκατομμυρίων Ευρώ, το χρόνο, στη μισθοδοσία του προσωπικού.