ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ

ΚΑΝΑΡΗ 24, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 74

ΤΗΛ : 210 33 92 340/41/55  -  FAX : 210 33 92 364

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αθήνα, 10/12/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΤΠΕΑΤΕ ΤΗΣ 9/12/2012

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1.     Τα νέα οικονομικά δεδομένα του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας μετά την ανάκληση της άδειας της ΑΤΕ ΒΑΝΚ,

2.     Τις καταστατικές διατάξεις,

3.     Την οικονομική συγκυρία,

4.     Τις απαιτήσεις τρίτων προς το Ταμείο,

5.     Τις γενικότερες υποχρεώσεις, αλλά και τις σημερινές εκκρεμότητες που υπάρχουν ως προς τις απαιτήσεις του Ταμείου προς τα μέλη και τους τρίτους,

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ οι μέχρι τώρα ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

ü      Να δοθεί το 75% του δικαιούμενου σήμερα, εφ’ άπαξ, σε όσους είναι μέλη στο Ταμείο πάνω από 15 χρόνια

ü      Να επιστραφεί το σύνολο των εισφορών τους, σε όσους είναι μέλη του Ταμείου λιγότερο από 15 χρόνια

  --------------------------------

                                                                 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦ’ ΑΠΑΞ – ΕΙΣΦΟΡΩΝ προς τα μέλη του Ταμείου σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9/12/2012

ΟΔΗΓΙΕΣ

Όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν να πληρωθούν εφ’ άπαξ ή  εισφορές, καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά αίτηση αντίστοιχα για κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις ( για το εφ΄ άπαξ ΕΔΩ, για τις εισφορές ΕΔΩ...), στο ΑΤΠΕ ΑΤΕ,   

Διεύθυνση: Κανάρη 24, ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ

 

Οι αιτήσεις των μελών θα πρέπει να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, η οποία θα γίνεται από τον επικεφαλής της Υπηρεσιακής Μονάδας ή τον αναπληρωτή του. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του επικεφαλής, θα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε συνάδελφο έχει δικαίωμα υπογραφής, ή από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. ή αστυνομικά τμήματα.

Για όσους προσέρχονται αυτοπροσώπως στα Γραφεία του Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε., μπορούν να υπογράφουν ενώπιον των υπαλλήλων του Ταμείου.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών Μονάδων να ενημερώσουν για τα παραπάνω, τους έχοντες άδεια και τους τυχόν συνταξιοδοτηθέντες μετά την 27/7/2012.

Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν συντομότερη αποστολή και παράδοση των αιτήσεων.    

 

                                                                    Για το  Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε.

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ

------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4-12-2012

 

Σας γνωρίζουμε ότι σε συνεδρίασή του στις 4/12/2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν  την οικονομική συγκυρία του Ταμείου μας  και τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου μας, αποφάσισε να ορίσει το Γ που αναφέρεται στο καταστατικό σε -0,2 , ως όφειλε βάσει καταστατικής  υποχρέωσης εκ του άρθρου 17 του καταστατικού ΑΤΠΕ ΑΤΕ.

 

 

 

                                                                    Για το  Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε.

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ