ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

    ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

             ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

                    ΟΜΗΡΟΥ 5 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

              τηλ. 210 3202820 – 210 3203133

                       

                                                                                      Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012

Κύριο                                                                                                                                                                                                                                  Αρ. Πρ. 001160

Μιχαήλ Σάλλα

Πρόεδρο ΔΣ Τράπεζας Πειραιώς

Κύριε Πρόεδρε,

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΑΤΠΣΥΤΕ) ως ομοειδές Ταμείο και ιδρυτικό μέλος της ΟΑΤΥΕ μαζί με το ΤΥΠΑΤΕ και το ΤΥΠΕΤ, σας υποβάλλει την εκτίμησή του με την παράκληση μετά την ανάληψη της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς, να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο αλληλοβοηθητικό Ταμείο Υγείας (ΤΥΠΑΤΕ), το οποίο ασφαλίζει επιτυχώς, επί 80 χρόνια, τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΑΤΕ και τα μέλη των οικογενειών τους.

Στη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας Ελλάδος αποτελούν «όαση» για τις οικογένειες των εργαζομένων και φυσικά ένα πλεονέκτημα για την ίδια την Τράπεζα όπου θα έχει υγιείς και ικανοποιημένους υπαλλήλους.

Το κόστος ασφάλισης όλων των υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς στο ΤΥΠΑΤΕ δεν θα διαφέρει από το ήδη υπάρχον, ενώ θα έχει το πλεονέκτημα της ικανοποίησης των οικογενειών και φυσικά της ελαχιστοποίησης των ασθενειών και απουσιών λόγω της πρόληψης και της σωστής ιατρικής περίθαλψης.

Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία αποτελούν τον κύριο πυλώνα ασφάλισης υγείας στην Ευρώπη, ήτοι τα 110 εκατομμύρια εργαζομένων στην ΕΕ ανήκουν στην Α.Ι.Μ. (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας), στην οποία είναι μέλος και το ΤΥΠΑΤΕ, μέσω της ΟΑΤΥΕ.

Κύριε Πρόεδρε,

Θεωρούμε ότι, πέρα από τη συναισθηματική και συναδελφική αλληλεγγύη προς το ΤΥΠΑΤΕ, η ασφάλιση  όλων των υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς στο ΤΥΠΑΤΕ αποτελεί βήμα προόδου και εκσυγχρονισμού ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες πικρίες των εισερχομένων υπαλλήλων στην Τράπεζα Πειραιώς, αφού το Ταμείο Υγείας για τους εργαζόμενους αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευαρέσκειάς τους επειδή αγγίζει το κυριότερο και πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου και της οικογένειας, την Υγεία.

Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι το όφελος για την Τράπεζα που διευθύνετε θα είναι πολλαπλό όπως και για τις οικογένειες όλων των υπαλλήλων της.

Πέραν τούτου, η Τράπεζά σας θα είναι πρωτοπόρος στην ευρωπαϊκή μορφή ασφάλισης αλληλοβοήθειας στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας, με όλες τις κοινωνικές προεκτάσεις μιας θετικής ενέργειας του εργοδότη προς τους εργαζόμενους. Άλλωστε τα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1930 πρώτα από όλους την Κοινωνική Ασφάλιση Υγείας στη χώρα μας.

Ευελπιστούμε στην ειλικρινή προσπάθειά σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΤΠΣΥΤΕ

Με τιμή,

Γεώργιος Καρπέτας

Πρόεδρος ΔΣ ΑΤΠΣΥΤΕ